69

گردش نقاش در آلبوم‌های خانوادگی / ثمیلا امیرابراهیمی

نزدیک به بیست سال پس از مرگ نفیسه ریاحی، نقاش، مجسمه‌ساز و یکی از نخستین انیماتورهای برجسته‌ی ایران، هنوز بسیاری از آثار او نادیده و ناشناخته مانده است. از جمله این آثار تعدادی از نقاشی‌های سال‌های آخر زندگی اوست که هرگز در ایران به نمایش در نیامده است. این نقاشی‌ها به مجموعه کارهای عکس‌پایه‌ی او تعلق دارد که از موفق‌ترین کارهای او بود. ریاحی در بعضی از این نقاشی‌ها از عکس‌های خانوادگی خود استفاده می‌کند تا یادها و قصه‌های فراموش‌شده‌ی زندگی خود و بستگانش را به تصویر کشد و در بعضی دیگر، با شکار عکس‌هایی از آلبوم‌های خانوادگی دوستانش، موقعیت‌ و ماجرای نهفته در پس صحنه‌ای عادی از زندگی را با مهارت و تخیل خود برجسته و تماشایی می‌کند. ...