11

گرایش‌های دیگر انسل ادمز / تورج حمیدیان

بعد بیست و یک سالی که از مرگ ادمز می‌گذرد، و با تحولات عکاسی در این مدت، حالا می‌توان او را از این فاصله بهتر دید. درباره‌ی او در حیات و مماتش بسیار نوشته‌اند و بسیار خوانده‌ایم. در ایران حتی روزنامه‌های خبری هم از دیر باز درباره‌ی او مطلب نگاشته‌اند. اسم ادمز را در کتاب‌های معلومات عمومی برای داوطلبان کنکورها و شرکت در مسابقات هوش و دانش برنامه‌های تلویزیونی ثبت می‌کنند. به هر دلیل او و برسون از عکاسانی هستند که برای عامه‌ی مردم هم معرفی شده و یا می‌شوند...