>> شماره 45

گاهی دلت برای خودت… / محمدمنصور هاشمی

ببین دوست خیلی کم سن و سال، همین اول کار بگویم، شاید خبرهای خوبی برایت نداشته‌باشم. اما باخبری بهتر از بی‌خبری است. دست‌کم تو اینجور خیال خواهی کرد. مثلاً همین نامه نوشتن. می‌تواند تجربه خوشایندی باشد، تجربه‌ای هیجان‌انگیز. در حال و هوایی هم می‌شود خاطره‌ای غم‌انگیز باشد، توأم با تشویش. تقصیر تو نیست. تقصیر من هم نیست. اولین نامه‌‌نگاری‌های تو برایت یادآور جنگ خواهد بود. یادآور برادرهایی در جبهه. می‌دهم تصویر چندتایی از کاغذها و پاکت‌هایی را که دریافت خواهی کرد کنار این نامه برایت چاپ کنند تا وقتی دیدی تعجب نکنی. نه. چه ساده‌دلم من...