61

گال… گال… گالری / کریم امامی

مروری بر رویدادهای هنرهای تجسمی ایران، دهه 1340