9

کیچ در خدمت زندگی / اُد نردروم / ع. جمالی

فهم اینکه ما که‌ایم و فی‌الواقع چه می‌کنیم، همیشه راحت بدست نمی‌آید. برای غالب مردم زمان زیادی لازم است تا به درک درستی از این مسائل برسند؛ زیرا جدی گرفتن این قبیل مسائل که در ظاهر عادی و بدیهی بنظر می‌رسند کار ساده‌ای نیست.در مورد شخص من، شاید زمان زیادتری هم لازم باشد، اما بهرحال گمان ‌می‌کنم که الان آن زمان فرارسیده است...