4

کیتای و پرسش از هویت / اندرو بنیامین / علی‌اکبر علیزاد

یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در هرگونه تلاش برای پرداختن به مشکل هویت یهودی رخ می‌نماید، مربوط می‌شود به ارتباط میان این هویت و تاریخ یهودستیزی. آیا هویت یهودی هویتی است که براساس همان تاریخ به یهودیت و بنابراین به قوم یهود بخشیده شده است، یا اینکه نوعی تصور ایجابی (affirmative) وجود دارد که می‌کوشد بر حکم تاریخی و مستمر یهودستیزی غلبه کند؟