67

کنار صحنه‌ی تاریخ؛ درباره‌ی چند تصویر از انقلاب / مجید اخگر

عکس‌های انقلاب یحیی دهقانپور از جهات گوناگونی با سایر مجموعه‌ عکس‌های انقلاب متفاوتند. مجید اخگر در این مطلب کوتاه اما مفهوم‌پردازانه و بدیع، ویژگی‌های متفاوت این عکس‌ها را برمی‌شمارد و درباره‌ی هر یک توضیح می‌دهد. ویژگی‌هایی مانند: کیفیت‌ نمایشی یا تئاتری موقعیت. کیفیتِ «در آستانه بودن» چیزی که شاهد آنیم. دیالکتیک نگاه‌ها. و ارجحیت عمل دیدن به «عمل» کردن.

برای دریافت مقاله روی گزینه خرید کلیک کنید