67

کنار صحنه‌ی تاریخ / مجید اخگر

درباره‌ی چند تصویر از انقلاب.