>> شماره 60

کار سیاسی / گفت‌وگوی مجید اخگر ، ایمان افسریان و …درباره ی هنر و سیاست

گفت‌وگوی مجید اخگر، ایمان افسریان، فوآد ترشیزی، و باربد گلشیری درباره‌ی هنر و سیاست