کارت پستال/ گوستاو کلیمت Gustav Klimt

بسته‌ی کارت پستال ۸ قطعه‌ای از آثار گوستاو کلیمت/ ابعاد: A5