>> شماره 43

کابوس غرب / منصور ضابطیان

من "شرقی" هستم. منظورم از شرقی این نیست که اهل شرق جهانم که البته هستم یا اهل شرق ایرانم که البته نیستم. منظورم مشخصاً این است که در شرق تهران به دنیا آمده‌ام و قد کشیده‌ام و حالا هم پس از سال‌ها، زندگی در شرق تهران را به دیگر نقاط شهرم ترجیح می‌دهم. دلیلش را هم به راستی نمی دانم، شما هم نپرسید...