اثری مفهومی از هنر معاصر چین
50,000 ریال – خرید

52

چین، توسعه، انقلاب و آوانگارد / مهدی نصراله‌زاده

۶۰۰ میلیون مردم چین دو ویژگی بارز دارند: آنها، پیش از هر چیز، فقیرند، و بعد، سفید و خالی هستند. این ممکن است چیز بدی به نظر برسد، اما در واقع چیز خوبی است. مردم فقیر تغییر می‌خواهند، می‌خواهند دست به کارهایی بزنند، انقلاب می‌خواهند. یک صفحه کاغذ سفید هیچ لکه‌ای ندارد، و به همین خاطر تازه‌ترین و زیباترین تصویرها را می‌توان بر رویش نقش زد.

مائو تسه‌دونگ (به نقل از مک‌فارکوآر و شونهالس، ۲۰۰۶)