>> شماره 15

چیزی، و هیچ چیز / شارلوت کاتن / فریناز سندانی

عکس‌های حاضر در این مجموعه نشان می‌دهند که چگونه اشیاء و موضوعات فاقد انسان و زندگی روزمره- و حتی کاملا عادی-، از طریق عکاسی به چیزهایی غیرعادی تبدیل می‌شوند. همانطور که از عنوان هم بر می‌آید، ظاهراً خرت و پرت‌های زندگی روزمره سوژه مناسبی برای تصویر شده‌اند. معمولاً از آنجایی که این اشیاء در حاشیۀ دید ما قرار دارند و یا بی‌هیچ توجهی از کنارشان می‌گذریم، هرگز آنان را خودانگیخته به عنوان سوژۀ بصریِ هنریِ خود باور نداریم. ...