ابلاردو مورل abelardo morell
50,000 ریال – خرید

40

چیزها آنجور که دیده می‌شوند نیستند

متن پیش رو که توسط خانم‌ها کیانا فرهودی، غزل ثمین و آقای هادی آذری ترجمه‌شده، بخش‌های مختلفی از سه گفت‌وگوی جداگانه است که در نهایت براساس اشارات موضوعی، تدوین مجدد شده است. ...