>> شماره 20

چگونه می‌توان محبوب شد بی‌آنکه شما را بخواهند؟ / آرتور سی. دانتو / مریم اطهاری

در نگاه اول،" پرطرفدارترینِ آمریکا"، مانند همتایان بین‌المللی‌اش، اثری عادی می‌نماید- فهم آن دشوارتر از منظری نیست که همه ساله با تقویم‌ها و یا کارت‌های تبریک عید پیشکش مشتریان شرکت‌ها می‌شود. با وجودی که تعداد کمی از ما، واقعاً تصور روشنی از آثار هنری‌ای دارد که بناست در زمره‌ی "پست مدرن" قرار بگیرد- واژه‌ای که به اندازه‌ی مفهوم‌اش ایهام دارد- به لحاظ ظاهر در این "پرطرفدارترین نقاشی"ها مشکل بتوان جسارت کافی برای چنین انتسابی را یافت...