>> شماره 34

چهره یا مهربانی بی‌معنی: عکاسی جنگ و تعهد اخلاقی / الکس دانچِو / سارا زندوکیلی

عکاسی جنگ، صورت تازه‌ی شعر جنگ است. "کدام ناقوس مرگ برای آنها که گله‌گله می‌میرند، به صدا در می‌آید؟" ناقوس‌های مرگ هنوز هم پرطنینند. آنها اکنون با دستان فتوژورنالیست‌ها نواخته می‌شوند. دان مک‌کالین ، روح تجسم یافته‌ی ویلفرد اوِن است؛ عکاس و سرباز پیاده‌نظام، رزم‌جوی کهنه‌کارِ سرشار از نبوغ و جرأت و شاهد همیشه حاضر که هیچ حادثه‌ای را از نظر دور نمی‌داشت. «عکس یک پیشگویی معکوس است» ، چنانچه رولان بارت می‌گوید...