>> شماره 44

چهره‌هایی درحال دگرگونی / ریچارد کِرنی / مجید اخگر

متنی كه می‌خوانید بخشی از مقدمه كتاب ریچارد كرنی با عنوان ردپای تخیل: به سوی یك فرهنگ پست‌مدرن (1988) است كه موضوع آن تحلیل تحولاتی است كه در درك مفهوم تخیل در تاریخ فرهنگ غرب پدید آمده است. اما نگاه كرنی در این كتاب نگاهی تاریخی نیست، بلكه نقطه عزیمت او زوال این مفهوم در پی تحولات چند دهه اخیر در فضای فكری و فرهنگی جهان به موازات زیر سؤال رفتن مفاهیم هم‌بسته‌ای همچون سوژه‌، عاملیت یا توان كنش‌گری انسانی، مؤلف، و غیره است.