70

چند نکته درباب «خشونت» حمله‌های جمعی / خیزران اسماعیل‌زاده

این روزها همه مشغول افشاگری‌اند؛ بیش از هرجا در اینترنت، به خشم یا خنده. اما چرا با وجود تمام این افشاگری‌ها چیز زیادی تغییر نمی‌کند؟ چه چیز علی‌رغم همه‌ی این افشاگری‌ها ناگفته مانده‌است؟