عکسی از مهدی سیف‌الملوکی
50,000 ریال – خرید

40

چند اشاره‌ی شفاهی در جریان یک گفت‌وگو / یادداشتی از مسعود معصومی