40

چند اشاره‌ی شفاهی در جریان یک گفت‌وگو / یادداشتی از مسعود معصومی