1

چشم پرنده / کلاوس هونف / برنا بهمنش

زمانی که شاعر بزرگ ایتالیایی پتراژ، همراه با شاگردانش در 26 آوریل 1336 به شکلی جسورانه کوه "ونتوکس" در "پروونس" را بالا رفت تا از قلۀ آن، مردم و چشم‌اندازهای پائین را نگاه کنند، باعث به وجود آمدن انگیزه‌های نمادینی جهت تغییر بنیادین در مجموعۀ ادراک و بینش غربی شد (یا حداقل افسانه‌ها و داستان‌های قدیمی این را می‌گویند) منظر از بالا فقط یک نمای کلی که می‌توانست مزیت بزرگی در زد و خوردها و جنگ‌ها به شمار آید، نبود. بلکه روابط بین انسان‌ها را نیز تغییر داد. ...