>> شماره 9

چشم عکاس / جان سارکوفسکی / اسماعیل عباسی

در ادامه‌ی سلسله بحث‌های پیرامون "عکاسانه دیدن" و "خوانش عکس" متنی از جان سارکوفسکی منتشر کردیم. سارکوفسکی در این متن ابتدا به مقوله‌ی اختراع عکاسی و تاثیرات آن اشاره می‌کند. در ادامه نگارنده به تفصیل از نگاه عکاسانه سخن می‌گوید. وی برای بیان شفاف این موضوع به شرح برخی مفاهیم در عکاسی، مثل "کادر" و "زمان" در عکاسی اشاره می‌کند.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.

برای مطالعه‌ی بیشتر پیرامون مفهوم "دیدن عکاسانه" اینجا کلیک کنید.

بخشی از مقاله:

اختراع عکاسی فرآیند اساساً نوینی را در ساختن عکس پیش رو گذاشت – فرآیندی نه براساس ترکیب بلکه گزینش. تفاوت اساسی بود. نقاشی از مخزن طرح‌ها، مهارت‌ها و شیوه‌ای سنتی ساخته می‌شد. – در حالی که عکس، به تعبیری ساده، برداشته می‌شد.-

این تفاوت بحثی خلاق با نظمی نوین برانگیخت: چگونه این فرایند مکانیکی و غیر هوشمند به کار گرفته خواهد شد تا تصاویری با معنا در ارتباط با انسان ارائه کند – تصاویری روشن، (همدرس ؟؟؟؟؟) و دارای نقطه نظر؟ به زودی معلوم شد که از طرف کسانی که به شدت فرم‌های کهن را می‌پرستیدند، پاسخی ارائه نخواهد شد. زیرا عکاس عمدتاً براندازندۀ سنت‌های کهن هنری به شمار می‌رفت. بودلر دربارۀ اختراع عکاسی می‌گفت: «این صنعت، با یورش به قلمرو هنر، مهلک‌ترین دشمن هنر شده است.» و با استناد به عبارات خود وی بودلر تا حدی راست می‌گفت. مطمئناً رسانۀ جدید نمی‌توانست پاسخگوی معیارهای کهن باشد. عکاس باید برای روشن کردن مقصودش شیوه‌های نوینی می‌یافت.

این شیوه‌های نوین را باید افرادی می‌یافتند که می‌توانستند وفاداری خود را به معیارهای تصویرسازی سنتی ترک گویند – یا به غمض هنرمندانه افرادی که برای گسستن، وفادار به گذشته نبودند. در این گروه اخیر افراد زیادی وجود داشتند. عکاسی از نخستین روزها، توسط هزاران فردی به کار گرفته شده است که یا عقاید و آموزش‌های مشترک نداشتند، یا توسط مکتب یا دسته‌ای، منضبط و متحد نشده بودند. ...