19

چشم‌انداز شهری عاطفی: دیزاینِ مکان‌های عمومی دلنشین / نیکولاس بویکر، رالف بویکر / روبرت صافاریان

شهرها به عنوان محل‌های زندگی تنها توسط معماران و شهرسازان شکل نم‌گیرند، بلکه دیزاین آنها نیز در این میان نقشی دارد. همه‌ی ما مکان‌هایی را می‌شناسیم که از آنها بدمان می‌آید و مکان‌هایی را که از آنها خوشمان می‌آید؛ جاهایی را می‌شناسیم که از آنها دوری می‌کنیم و جاهایی را که برای‌مان ارزش دارند و به دیگران توصیه می‌کنیم به دیدنشان بروند. کدام مشخصات یک مکان باعث می‌شوند ما در آن احساس راحتی کنیم؟ ما چگونه با شهر احساس همدلی و همذات‌پنداری می‌کنیم؟...