4

چشم‌انداز به مثابه‌ی عکس / استل جوسیم، الیزابت لیند کویست کوک / فرشید آذرنگ

درآمد:

سر کنت کلارک در پی اظهارات آغازین‌اش در کتاب چشم‌انداز در عرصه هنر خاطرنشان کرد که بشر با دنیایی غیرانسانی از درختان، گلها، مراتع، رودخانه‌ها، تپه‌ها و ابرها احاطه شده است – که همگی ایدۀ "طبیعت" را شکل می‌دهند. او ادامه داد که هر آنچه طبیعت نامیده می‌شود یک مفهوم انسانی است و نه یک واقعیت کاملاً مستقل. البته کلارک در مورد واقعیت دنیای پدیدارشناختی بحث نمی‌کرد: او صرفاً اذعان می‌کرد که طبیعت، نوعی شیءانگاری (reification) است که نگرش‌ها و تعاریف مختلف را تجسم می‌بخشد...