>> شماره 61

چرخش زبان‌شناختی هنر: تلاقی زبان و عکاسی در هنر جدید / مجید اخگر

هنر مفهومی به عنوان یک تعریف سبکی جایگاه و دامنه‌ی خاصی دارد که هم تراز با تعاریف مشابه (مثلاً امپرسیونیسم، یا نزدیک‌تر به آن، مینیمالیسم) در تاریخ هنر نیست. در یک سطح، این اصطلاح اشاره به جریان یا جنبش خاصی دارد اتفاقاً با محدوده‌ی زمانی‌ـ‌ مکانیِ مشخص (که عموماً از 1965 یا 67 تا 1972 یا نهایتاً 75 ادامه می‌یابد) و هنرمندانی که شمار آن‌ها به سختی به تعداد انگشتان دو دست یا در این حدود می‌رسد. این جریان، فارغ از این‌که دهه‌ی 90 میلادی شاهد نوعی بازگشت به آن بود که به نومفهوم‌گرایی شناخته می‌شود، مانند هر جنبش یا جریان سبکی دیگر به اصطلاح «به تاریخ پیوست». ...