66

چرا هنر انتزاعی؟ / کرک ورندو / ستاره نوتاج

افزون بر تمام روایت‌ها درباره‌ی «چگونگی» نحوه گسترش این هنر طی چندین دهه، لازم می‌دانم پرسش‌هایی درباره «چرایی» آن طرح کنم، از جمله این پرسش غایی و فراگیر که در آغاز بحث به تعویق انداختم: چرا انتزاع؟ چرا هنر انتزاعی؟ [...] فارغ از علاقه من یا شما به هنر انتزاعی، فارغ از تعهدات هنرمندانی که آن را خلق می‌کنند و فارغ از تمام مجموعه‌داران و نهادهایی که از آن پشتیبانی می‌کنند، هنر انتزاعی به چه دردی می‌خورد؟ فایده تصاویری از هیچ – فايده‌ي آن‌ها برای ما در حکم افراد، یا برای هر جامعه‌ای – چیست؟ نقاشی‌ها، مجسمه‌ها، چاپ‌ها یا طراحی‌هایی که گویی چیزی جز خودشان را نمایش نمی‌دهند – حفره‌هایی بزرگ در زمین، یا قطعات خمیده عظیم فولادی – چه فایده‌ای دارند؟