11

چرا “من نمی‌دانم” پاسخ درستی است / جاناتان واتکینز / شهریار وقفی‌پور

آن کاوارا در 28 دسامبر 1972، در طول سفری کوتاه به استکهلم، یک « نقاشی روزشمار» (Date painting) خلق کرد. این نقاشی صبح شروع شد و پیش از نیمه شب به پایان رسید و شامل فرایند دقیق و جزء نگارانه‌ای بود که درهم تافته‌ی تمامی دیگر چیزهایی بود که این هنرمند در آن روز انجام داده بود...