>> شماره 38

چرا باید چیز ابلهانه‌ای را زیبا و ارزشمند ساخت؟ / یان نوبل و راسل بستلی / فرناز حائری

طراح گرافیک هنگام دریافت سفارش از مشتری، همیشه تا حدی درگیر مذاکره می‌شود. شاید این پروسه با توضیحات در مورد نیازها و خواسته‌های مشتری شروع شود، که خلاف اصول حرفه‌ای گرافیک دیزاین در مورد یک شروع خوب در مذاکره، برای دستیابی به نتیجه ای خاص است. فرم نهایی دیزاین ارتباط مستقیمی با محتوای پیام، هدف ِمشتری و درک مخاطب دارد.