پرونده‌ی حرفه نویسنده با عنوان چرا باید مستند دید اد روشا Ed Ruscha
شماره 43

چرا باید مستند دید؟

در روزگاری که کنار تلویزیون و ویدئو و داخل کیف‌هایمان پر از شاهکارهای سینمایی و فیلم‌های روز سینمای جهان است چرا وقتمان را بگذاریم روی دیدن فیلم مستند ایرانی؟ آن‌هم نه فیلم‌هایی که شبکه‌هایی، بیشتر با اغراض سیاسی پخش می‌کنند، بلکه فیلم‌هایی که اصولاً پخش کننده‌ای ندارند. این بخش پاسخی به این سؤالات است‌ و نوشته‌ها به انحاء مختلف به پاسخ این سؤال نزدیک می‌شوند.