54

چرا احمد امین‌نظر؟ / بهزاد نژادقنبر

هدف اصلی این متن تلاش برای پاسخ به این سؤال است که چرا احمد امین‌نظر در ساختار هنر تجسمی ایران آن اندازه مهم تلقی شده که نامش درمیان ده هنرمند منتخب بخشی از جامعه تجسمی جای گرفته است؟ یا به عبارتی چه ویژگی خاصی به امین نظر، هنرمند زاده آبادان، بزرگ شده حاشیه کویر در سمنان و تعلیم گرفته در دانشکده هنرهای زیبای تهران و فضای هنری آلمان چنین جایگاهی را می بخشد؟ چطور می‌توان با فرض سیری منسجم به نام «تاریخ هنر ایران» معتقد بود احمد امین نظر افزوده‌­ای به آن داشته است و درآینده چطور می­‌شود به پایداری این جایگاه اطمینان داشت؟