چالش طراحان گرافیک با تکنولوژی / گفت و گوی جوانا وارو با کریس اسپونر ، اریک کاراجالوتو ، جیکوب کاس ، تینا روث آیزنبرگ ، و دیوید آیری / کیانا فرهودی

چالش طراحان گرافیک با تکنولوژی

به کارگیریِ تکنولوژی‌های تازه همواره مساله‌ی مهمی برای طراحان گرافیک بوده است. در این گفت‌وگو چند طراح گرافیک از تجارب خودشان و نحوه‌ی تعامل‌شان با تکنولوژی برایمان خواهند گفت و این‌که چه‌طور همگام با روش‌ها و فناوری‌های جدید پیش برویم.