62

چالش طراحان گرافیک با تکنولوژی/ گفت‌و‌گوی جوانا وارو با کریس اسپونر، اریک کاراجالوتو ، جیکوب کاس، تینا روث آیزنبرگ و دیوید آیری/ کیانا فرهودی

به کارگیریِ تکنولوژی‌های تازه همواره مساله‌ی مهمی برای طراحان گرافیک بوده است. در این گفت‌وگو چند طراح گرافیک از تجارب خودشان و نحوه‌ی تعامل‌شان با تکنولوژی برایمان خواهند گفت و این‌که چه‌طور همگام با روش‌ها و فناوری‌های جدید پیش برویم.