>> شماره 5

چالش با سنت / جاناتان گرین / شهریار توکلی

دهه‌ی 60 و 70 بستر مناسبی را جهت تجربیات تندروی عکاسانه مهیا کرد. در خلال این دهه‌ها، آزمون‌های پرشور هنرمندان نسبت به زیبایی‌شناسی و بنیادهای اجتماعی، کمک کرد تا مجموعه‌ی کاملا بی‌سابقه‌ای از آثار عکاسانه ترکیبی و دست‌کاری شده تولید شود؛ آثاری که به طور جدی اعتبار و صحت زیبایی‌شناسی «عکاسی» صریح را زیر سؤال می‌برد. ...