22

پیوند میان رمانس و واقعیت / پیتر سی. بانِل / حمیدرضا کرمی

در پاییز سال 1975 نمایشگاهی با عنوان "زمین" در موزه "ویکتوریا و آلبرت" لندن افتتاح شد، که آثار به نمایش درآمده در آن توسط عکاس بریتانیایی، بیل برانت، انتخاب شده بودند. در مصاحبه‌های متعددی مایکل کنا اظهار کرده است که آشنایی اولیه‌اش با برانت نه به واسطۀ ملاقات حضوری یا مطالعه آثار او، بلکه از طریق همین نمایشگاه بوده و هنگامی که هنوز در کالج چاپ لندن دانشجو بوده از آن دیدن کرده است. در حالیکه وقت آن به نظر می‌رسد که به اهمیت تأثیر کار خود برانت بر روی آثار کنا توجه شود، شاید مروری بر این نمایشگاه که او را در مقطع حساسی از آغاز تکوین هنری‌اش چنان تحت تأثیر قرار داد راه‌گشاتر باشد.