30

پیوند تصویرسازی با هنرهای زیبا / گفت‌وگوی مارشال آریسمن با تامس وودراف / محمدرضا فرزاد

متن حاضر حاصل گفتگوی مارشال آریسمن و تامس وودراف درباره‌ی هنر تصویرسازی و برخی از مسائل و چالش‌هایی است که این هنر امروز با آن‌ها مواجه است. گفتگو با مسئله‌ی پیوند میان تصویرسازی و هنرهای بازنمودی آغاز می‌شود و سپس به مسئله‌ی ارتباط میان تصویرسازی و متن و محدودیتی که وابستگی به متن برای تصویرساز به همراه دارد، وارد می‌شود. این گفتگو در ادامه پیرامون مقولات مهم دیگری در خصوص وضعیت فعلی هنر تصویرسازی پی گرفته می‌شود که از این میان می‌توان به این موارد اشاره کرد: ارتباط میان تصویرسازی و شاخه‌های هنری هم‌مرزش همچون نقاشی، کاریکاتور و گرافیک دیزاین، مسئله بازار هنری و اقتصاد هنر و تأثیر آن بر حرفه‌ی تصویرسازی، ارتباط میان هنر تصویرسازی با دانش تاریخ هنر و تاریخ ادبیات، رابطه‌ی موسیقی و تصاویر، مسئله‌ی آموزش دانشگاهیِ تصویرسازی، تأثیر رایانه و امکانات و ابزار دیجیتالی بر حرفه و هنر تصویرسازی امروز و بالاخره انتخاب میان رشته‌ی تصویرسازی و هنرهای زیبا برای جوانانی که می‌خواهند به دانشگاه وارد شوند.