31

پیوندهای گسسته / آرتور سی. دانتو / مجید اخگر

زمانی مجله‌ی لایف در یكی از تلاش‌های كمتر موفقش برای آشنا ساختن خوانندگان خود با مسائل مربوط به فرهنگ والا، مقاله‌ای تصویری درمورد اكسپرسیونیسم انتزاعی منتشر ساخت. این مقاله نقاشی‌ها را در كنار اشیائی از جهان خارج قرار داده بود كه با آنها شباهت داشتند، و در برخی موارد این شباهت كاملاً چشم‌گیر بود: داربست‌های سنگین و سیاه رنگ كه به‌صورت ضدنور در برابر آسمان قرار گرفته بودند در كنار اثری از فرانتس كلاین؛ فرم درهمِ علف‌های دریایی در كنار كاری از جكسون پالاك؛ شاید‌ ــ حافظه‌ام در این مورد كمی مبهم است ــ آثار پوسترهای پاره‌پاره و رنگ‌ورورفته‌ی روی یك نرده، نوعی كولاژ یافته‌شده، در كنار اثری از ویلم دكونینگ...