عکس خانوادگی امکانات بیانی و صوری عکس خانوادگی
50,000 ریال – خرید

57

پیش‌آمد زیبایی؛ نگاهی به امکانات بیانی و صوری در عکس‌های شخصی و خانوادگی / مهران مهاجر

عکاسی ترانماترین رسانه هنری است که انسان ابداع کرده است. شاید به همین دلیل، عکاسی بسیار دشوار بتواند از کارکرد ناگزیر خود یعنی کارکرد استنادی فراتر برود و در حکم یک اثر هنری عمل کند. اما ما شواهدی داریم مبنی بر سازگاری این دو کارکرد. از سه چهار دهه پیش تاریخ‌نگاران و منتقدان به ارزش‌های عکس‌های بومی، یادگاری، خانوادگی، شخصی، مردم‌پسند و سردستی توجه کردند ــ  این صفات که با ویرگول جدا شده‌اند گرچه یکی نیستند اما همپوشانی زیادی دارند و تفاوت‌ها و همانندی‌هایشان هر یک راه به سویه‌ای از سویه‌های بس‌گانه عکاسی می‌برد. ...