>> شماره 31

پیر بُنار، 2005 / پیتر دویگ / مریم اطهاری

دیروز داشتم پرتره‌های نقاشی‌های بنار را در کونست‌هاوس زوریخ نگاه می‌کردم . با وجود کم بودن اطلاعات قابل رؤیت، آنها هر چه می‌خواهید بدانید به شما می‌گویند : نه فقط از اصلیت، بلکه از حسّ و حالشان. این واقعا ً فوق‌العاده است. و شاید همان کیفیتی باشد که دلم می‌خواهد در کارخودم به دست بیاورم ...