شماره 60

پیرامون طرح «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر»