شماره 17

پیام و آثار یک زن: الیس نیل / پاتریشیا هیلز / ترجمه و تلخیص: فاطمه راهیل‌قوامی

الیس نیل پیشکسوت نقاشان پرتره‌ی آمریکاست. او در چهره‌ی مدل‌هایش حالت‌های شخصی‌شان را جستجو کرده تا به آنها و به ما، ویژگی‌های شخصیتی و جایگاهشان در دنیا را نشان دهد. در عین حال -آگاهانه- این هدف را هم داشته تا یک عصر تاریخی را، با خلق یک گالری از هنرمندان، افراد حرفهای و بازرگانان این عصر برای نسل‌های بعدی، ثبت کند

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور