26

پیام با مسئله‌ی قیمت سروکار دارد / مایکل جانسن / علی عامری‌مهابادی

حرفه‌ای‌ترین آگهی‌سازان از سفارش‌هایی می‌ترسند كه قرار است در آن‌ها بر قیمت یا ارزش پولی كالا تأكید شود. تبلیغ پیام «ارزان و شاد» یكی از دشوارترین كارها در این حرفه و یكی از نامطلوب‌ترین آن‌ها در روند خلاقیت است. متقابلاً، انتقال پیام «گران» و «منحصر به فرد» نیز به همان اندازه مشكل‌ساز است.