26

پیام‌های میانجی: بازتولید فرهنگی به واسطه‌ی تبلیغات / سِوال دَلگراوغلویاوز / علی اتحاد

عقاید مختلفی درباره‌ی شمار تبلیغاتی که مردم در طول زندگی روزانه با آن مواجه می‌شوند وجود دارد. هنگامی که مجله‌ی «اکونومیست» در سال 1990 برآورد نمود که هر شهروند امریکایی به طور میانگین در هر روز در معرض سه هزار پیام تبلیغاتی - از هر نوع رسانه‌ای- قرار می‌گیرد؛ تحقیقات محافظه کارانه‌تر نشان می‌دادند این عدد چیزی بین 150 تا 300 بود. ...