6

پژوهشی در آموزش نقاشی / فائقه بقراطی

آموزش عالی نقاشی در ایران با تمام کاستی‌ها و ناتوانی‌هایش به عنوان نیروی هدایت کننده¬ی هنرمندان جوان همراه با نهادها و تشکیلات فعال، موزه‌ها، گالری‌ها . فعالیت هنرمندان حرفه‌ای جمعاً نظام هنری در این رشته را هویت می‌بخشند. این مجموعه در کنار تأثیرگذاری‌های مستقیم و ضمنی هنر جهان در شکل بخشیدن و نیز سلیقه‌سازی در قلمرو نقاشی معاصر ایران نقش عمده دارند. در واقع مجموعه‌ای را که امروز نقاشی نوگرا می‌نامیم، بیش از همه دست پرورده‌ی نخستین تشکیلات رسمی و جدید آموزش نقاشی در ایران است.