37

پنهان‌نگاری / محمد رضایی‌راد

گونه‌های هنری همواره با مکانی که در آن‌ها ارائه می‌شوند هویت می‌یابند. مثلا یک اثر کلاسیک همچون شکسپیر نیازمند یک فضای تئاتری است و اگر در جایی خلاف ماهیتش اجرا شود به یک اثر پنهان‌نگارانه بدل می‌شود. بسیاری گونه‌های هنری معاصر در انتخاب محل ارائه‌شان رادیکال عمل می‌کنند. محمد رضایی‌راد در طرح بحث «پنهان‌کاری» تلاش می‌کند این فرض را توضیح دهد که گونه‌های هنری نظیر گرافیتی، هنر محیطی و یا موسیقی زیرزمینی که محلی غیر از محل معمول ارائه آثار هنری را برگزیده‌اند در پی اعلام اعتراضی به هم‌هویتی با جایگاه های معمول ارائه هستند. سالن‌های سینما، گالری‌ها، سالن‌های کنسرت و صحنه‌های نمایش همگی تحت سیطره نظارت دولتی، انتظار مخاطب و گردش بازار سرمایه هستند. مقاله در پی تحلیل علل جدایی برخی گونه‌های هنری از مکان‌های تعریف‌شده است.