پرونده‌ی الهه حیدری
شماره 48

پنجره ما: الهه حیدری (1347)

ساده، وسیع، کم رنگ، حساس، آرام، شکننده. اینها کلماتی‌ست که اگر بخواهیم کارهای الهه حیدری را توصیف کنیم به ذهن می‌آیند. او متولد 1347 در تهران است. بیش از بیست سال است که به کودکان سه تا دوازده سال نقاشی آموزش می‌دهد. بی‌تردید، راحتی و بی‌قصدیِ جهان کودکان در کار خود او نیز رخنه کرده است. دست و دل او در این سال‌ها مدام آرام‌تر شده‌اند و در سنت تصویری مدرن کمینه‌گراتر. او سال‌هاست کارِ نقاشی می‌کند و انگار هرچه بیشتر گذشته است آن کلمات رنگ بیشتری به خود گرفته‌اند. ...