مدخل بخش حرفه هنرمند درباره ی گرهارد ریشتر

7

پنجره‌ی همسایه: گرهارد ریشتر Gerhard Richter

نمایشگاه آثار ریشتر در موزه هنرهای معاصر تهران را انستیتوی روابط فرهنگی خارجی آلمان ترتیب داده است. بی‌تردید، تماشای آثار یکی از بزرگ‌ترین هنرمندان زنده دنیا در تهران حادثه‌ای است که هر هنردوستی را به هیجان می‌آورد. اما به یاد داشته باشیم که برقراری ارتباط با آثار ریشتر دشواری‌های خاص خود را دارد که باید مورد توجه بازدید کننده قرار بگیرند.