پرونده ای درباره ی سینمای میشائیل هانکه

5

پنجره‌ی همسایه: میشائیل هانکه

بازی‌های خنده‌دار

میشائیل هانکه با فیلم‌های غریب و دغدغه‌های همیشگی‌اش درباره مناسبات دنیای واقع و دنیای مجازی رسانه و داستان، به تدریج به یکی از مهم‌ترین کارگردان‌های مؤلف اروپایی بدل می‌شود. اختصاص پنجره همسایۀ بخش "حرفه: سینماگر" به فیلمسازی مانند او البته هیچ بهانه‌ای نمی-خواهد. با این همه فراهم آوردن مجموعه نوشته‌هایی که درباره این فیلمساز اتریشی می‌خوانید، مصادف شد با نمایش جدیدترین فیلم او به نام وقت گرگ در اروپا.