مدخل حرفه عکاس

4

پنجره‌ی همسایه: ماینور وایت

او، زاده‌ی دلباختۀ روح جهان بود

ماینور وایت یکی از سخت‌ترین عکاسها برای تحلیل است. چرا که پیچیدگی‌های ذهنی او (که دائم از طریق نوشته‌هایش نمود می‌یافت) حالا می‌دانست در عکسهایش رد پایی شود. این باور "هرگونه تحلیلی را اشتباه و دور از ذهن خودِ عکاس می‌پندارد" وایت به تنهایی و صرفاً با عکسهایش معنا نمی‌دهد. او مجموعه‌ای است مرکب از: معلمی، مجله‌داری، موزه گردانی، عکاسی، شعر، ذن، هیپنوتیزم، گشتالت، گورجیف، کاستاندا، رقص، طبیعت، رژیم غدایی، عادات غریب جنسی، طالع‌بینی، نجوم، پی چینگ و... که وایت در این فضای جادویی خود، آفریده، هر امر معمول و یا غیر متعارفی را تحت مراسمی خاص به سرحد توهم و تخیل می‌کشاند، ادا و احترام به این آداب نیز پیش‌شرط ورود تماشاگر به حوزۀ موهوم تصاویرش است.