ارنست کامبریج/آوانگاردیسم/انتزاع‌گرایی/لوسین فروید

3

پنجره‌ی همسایه: لوسین فروید

خوب بد زشت

امروز اگر کسی به دنبال قهرمان باشد باید به سراغ هنرمندی برود که از کارهای انقلابی گریزان است! این جمله را ارنست کامبریج در سال 1966 نوشت، زمانی که موج آوانگاردیسم و انتزاع‌گرایی تمامی اروپا و آمریکا را فرا گرفته بود. لوسین فروید در آتلیه‌اش مشغول بازنمایی دقیق مدل‌هایش بود. او یکی از معدود هنرمندان عصر ما بود که از کارهای انقلابی گریزان بود. هنرمندانی که با حدیث تمام به مسائل اصلی هنر خویش پرداختند و هرگونه پیوندی را با جنبش‌های مد روز گسیختند.