عکسی از لورتا لوکس
شماره 21

پنجره‌ی همسایه: لورتا لوکس، یاسوماسا موریمورا

لورتا لوکس و موریمورا، از عکاسان نسل جدیدی هستند که بدون عذاب وجدان، حسابشان را از عکاسی آنالوگ و مستندنگاری‌های واحی آن جدا کرده؛ و آثارشان را در فضای دیجیتال می‌آفرینند. این دو عکاس- از رو فرهنگ غرب و شرق- نمونه‌های خوبی از سل جوانی هستند که در سطح جهانی، با دلبستگی به گذشته تصویری جهان (و نه الزاماً خود)، و متصل به فن‌آوری‌هایِ رسانۀ جدید دیجیتال، تصور ذهنی‌اش را عمل می‌آورند. فرقی نمی‌کند که این دو را دوست داشته باشیم یا نه، بازهم فرقی نمی‌کند این دو عکس (امروز مطرح جهانی)، در آینده همچنان مطرح و بزرگ باقی بمانند یا نه. آنچه برای عکاسی اهمیت دارد، تجربه‌ورزی آنان (و دیگر عکاسانِ اینچنینی) برای کشف قلمروهای جدید این رسانه است.

 

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

 

پرتره‌های خیالی / فرانسیس پرُزِ / شاهین شریعت

دختر منتظر / ترجمه: آرش فائض

بحران هویت هنر / دونالد کاسپیت / ترجمه: غزاله هدایت

دختر تاریخ هنر / یاسوماسا موریمورا / علی عامری‌مهابادی