پرونده ای درباره ی فریدا کالو

5

پنجره‌ی همسایه: فریدا کالو

این پاها به چه دردم می‌خورند؟

مطلب زیر از کتاب "فریدا کالو" اثر باارزش سارا م. لوی خلاصه و ترجمه شده است. با وجود آن که شهرت و محبوبیت فریدا کالو و نقاشی‌های او پیوسته در حال افزایش است و هر روز مقالات و کتاب‌های تازه‌ای درباره‌ی زندگی و آثار شگفت‌انگیز او منتشر می‌شود، کتاب خانم لوی به عنوان یکی از جدی‌ترین و هوشمندانه‌ترین بررسی‌ها اهمیت خود را حفظ کرده است و از سوی منتقدین و هنرشناسان معتبر، یکی از بهترین آثار شناخته شده است.

ترجمۀ حاضر، سه فصل اصلی کتاب را به همان شکل و با حذف ناگزیر برخی از مطالب مربوط به زندگینامه، و انتخاب بخش عمده‌ای از تحلیل آثار کالو ارائه می‌دهد. اندک مطالب داخل گیومه از کتاب "هنر ما بین دو جنگ"، به این مطلب اضافه شده است.