فرناندو بوترو
شماره 16

پنجره‌ی همسایه: فرناندو بوترو (1932)

بوترویِ جوان در نخستین سال‌های دهه‌ی 1950، بی‌خبر از خوش اقبالی زود هنگام خویش، فقط به شوق اندوختن دانش هنری و شاید بیشتر مهارت و صناعت نقاشانه، رهسپار اروپا شد. مبالغه - نیست اگر بگوییم، او در جوانی یک شبه ره صد ساله رفت. از بیست و پنج سالگی در عرصه‌ی هنر آمریکا مطرح شد و آثارش به بزرگترین موزه‌های جهان راه یافت. ...