8

پنجره‌ی همسایه: سندی اسکاگلند

سندی اسکاگلند نزدیک دو دهه جزء هنرمندان پیشتاز آمریکا بوده است. کار او پلی است میان مجسمه سازی اینستالیشن و عکاسی. گزینش او در اینجا متکی بر تمایزی است میان آفرینش و پرورش ایده و سبکسری و بازی و ابهانی بی‌خاصیت و بی‌خاستگاه. شاید هنگامی که به آثار و نظرات او و تفاسیر درباره او توجه کنیم، ابتر بودن آثار مشابه روشن‌تر و موجه‌تر نمود یابد.